Veri Sorumlusu Kimdir

Veri Sorumlusu Kimdir

Veri Sorumlusu Kimdir?Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında biza...

devamı

1 - 1 of ( 1 ) records