Vergi Hukuku

MSA Hukuk, müvekkillerine vergi hukukuna dair konularda hukuki destek sunmaktadır. Vergi stratejilerinizin belirlenmesi, vergi ile ilgili işlemlerinizin planlanması, vergi yükünün hesaplanması ve potansiyel vergi uyuşmazlıkları riskinin en aza indirilmesi gibi konular en önemli vergi konularının başında gelmektedir.


Vergi uyuşmazlıklarına dair belgelerin (itirazlar, muhalefet şerhleri, şikayetler vb.) hazırlanmasında size destek sunmakta, vergi mercilerinde ve mahkemede sizi temsil etmekteyiz.


Ayrıca, vergi uyuşmazlığı danışmanlığı, vergi kanunlarının uygulaması ile ilgili olarak, istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunarak gerek kurumlara ve gerekse gerçek kişilere vergi danışmanlığı hizmeti sunmakta ve kurumlar vergisi, gelir vergisi ve diğer vergilere ilişkin vergi planlaması imkanlarının araştırılması konularında hizmet vermekteyiz. Özellikle, uluslararası vergilendirme kapsamında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve etkileri konusunda uzman vergi danışmanlarımız aracılığı ile sizlere danışmanlık yapmaktayız.


Paylaş :