İcra ve İflas Hukuku


MSA Hukuk, İcra ve İflas Hukuku alanında;


  • alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılması,
  • borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin gerçekleştirilmesi ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi


konularında bireysel ve kurumsal müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve tüm işlemleri büyük bir titizlikle takip etmektedir.

Paylaş :