Ticaret ve Şirketler Hukuku


Ofisimiz, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda;


  • adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kuruluşlarının gerçekleştirilmesi ve tescili,
  • ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma, şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,
  • genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi,
  • sermaye artırımı ve indirimi işlemleri,
  • şirket alacaklarının takibi ve tahsili,
  • şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri,
  • ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü ve
  • hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımının yanı sıra şirketlerin konkordato, sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi


alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.


Paylaş :