Bilişim Hukuku


MSA Hukuk, bilişim sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere;

    1. geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin tanzimi,
    2. Ar-Ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler,
    3. hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi,
    4. bilgisayar programları üzerindeki hak ihlali (izinsiz kopyalama, korsan bilgisayar yazılımları, eser hakkına tecavüz vb.),
    5. internette yapılan telif hakkı ihlalleri


şeklindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflar, delil tespiti, İnternet ortamında yapılan kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle açılan veya açılacak olan tazminat ve ceza davalarında hukuki destek vermektedir.

Bunların yanı sıra, MSA Hukuk bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarının gerek teknik bilgi ve donanıma gereksinim duyduğu her türlü sözleşme ve danışmanlık ihtiyaçları, gerekse ceza ve hukuk mahkemelerinde bilişim hukukuna ilişkin her türlü dava takibi gibi geniş bir yelpazede hukuki hizmet vermektedir.


Paylaş :