Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

MSA Hukuk, gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere;

  1. taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi,
  2. kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması,
  3. taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları,
  4. tapu tahsisi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi ve
  5. yabancıların mülk edinmesi başta olmak üzere

her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.


Paylaş :