E-Ticaret Hukuku

Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak ticaretin büyük bir kısmının fiziki ortamdan elektronik ortama taşınmış olması, elektronik ticaretin, kısaca e-ticaretin, bir zorunluluk haline gelmesine yol açmıştır.

Bu kapsamda; günümüzde pek çok firma daha hızlı ve ekonomik olması bakımından ticari faaliyetini e-ticarete uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında, e-ticaret siteleri ve şirketleri, e-ticaretin de bir hukuki prosedürü, hukuki riskleri ve düzenlemeleri olması bakımından e-ticaret hukuku anlamında hukuki danışmanlık hizmeti almak durumundadırlar.

Bilgisayar sistemleri, internet ve bunlara bağlı olarak elektronik ticaretin yaygınlaşması, mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesinden, tüketici hak ihlallerine kadar birçok konuda hukuki meseleleri de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple bu alana ait elektronik ticaret hukuku adı altında ayrıca ihtisaslaşmaya gidilme ihtiyacı doğmuştur.

Elektronik ticaret gerçekleştirilirken bilgilerin depolanması, belirli izinler dahilinde paylaşılması, elektronik ortam üzerinde yapılan ticaretin her türlü ticari belgesinin saklanması, denetlenmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesi prosedürleri, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların tabi olduğu kuralların denetimi gibi hususlar elektronik ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

MSA Hukuk, tüm bu alanlarda müvekkillerine her türlü hukuki hizmet ve desteği sağlamaktadır.


Paylaş :