Aile Hukuku

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilaflar...

devamı

Bilişim Hukuku

MSA Hukuk, bilişim sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere;geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin tanzimi,Ar-Ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler,hak ve yükümlülüklerin düzenlen...

devamı

Enerji Hukuku

MSA Hukuk; elektrik, doğal gaz ve petrol piyasasına ilişkin konularda şirketlere hukuki danışmanlık ve sözleşme hizmetinin yanı sıra;enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,imt...

devamı

E-Ticaret Hukuku

Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak ticaretin büyük bir kısmının fiziki ortamdan elektronik ortama taşınmış olması, elektronik ticaretin, kısaca e-ticaretin, bir zorunluluk haline gelmesine yol açmıştır.Bu kapsamda; günümüzde pek çok firma daha hızlı ve ekonomik olması bakımından ticari ...

devamı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul HukukuMSA Hukuk, gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere;taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi,kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması,taşınmaz mülkiyet uyu...

devamı

Vergi Hukuku

MSA Hukuk, müvekkillerine vergi hukukuna dair konularda hukuki destek sunmaktadır. Vergi stratejilerinizin belirlenmesi, vergi ile ilgili işlemlerinizin planlanması, vergi yükünün hesaplanması ve potansiyel vergi uyuşmazlıkları riskinin en aza indirilmesi gibi konular en önemli vergi konularının baş...

devamı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda göç alan bir ülke durumuna geçmiş olan ülkemize gelen gerçek ve tüzel kişilerin her türlü hukuki problem ve ihtiyaçlarına cevap vererek çözüm üreten hukuk büromuz;yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve oturma izinlerinin alınmasına ilişkin başvuru sürecinin takibi ve sonuçlandırılması ...

devamı

İcra ve İflas Hukuku

MSA Hukuk, İcra ve İflas Hukuku alanında;alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılması,borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerini...

devamı

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ofisimiz, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda;adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kuruluşlarının gerçekleştirilmesi ve tescili,ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma, şirk...

devamı

İdare ve Vergi Hukuku

MSA Hukuk, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin;idareler ile ihtilaflarının çözümü ve tüm vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi hususunda; her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,kamu kurumlarınca yapılan hak ihlallerinde idari işlemlerin iptali, dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,kurumsal...

devamı

Ceza Hukuku

MSA HUKUK, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.MSA HUKUK, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve iş...

devamı

1 - 11 of ( 11 ) records